Min viktresa!

fredag 16 september 2011

Gastric Bypass och Östergötland!För alla er som bor i Östergötland och som väntar på en Gastric Bypass har jag nu fått veta detta:
"Fortsatt vårdval inom fetmakirurgi Vårdvalet inom fetmakirurgi fortsätter även under 2012. Under 2010 beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden att införa detta för att förbättra tillgängligheten och minska andelen patienter som väntade på operation. Hittills har sju vårdgivare på olika platser i landet fått auktorisation att utföra fetmakirurgi på uppdrag av Landstinget i Östergötland. Under 2010 opererades drygt 200 patienter från länet hos någon av dessa och under 2011 kommer att bli ännu fler.

– Samtidigt är det viktigt att landstinget arbetar för att färre ska ha behov av den här typen av operationer, genom att ge stöd till människor att ändra sina levnadvanor, understryker Lasse Pettersson.

Patienter med komplex sjukdomsbild och där det finns ökad risk för komplikationer opereras på Vrinnevisjukhuset i Norrköping."

//Åsa